Muziek Onderwijs

3 min

Zoals u misschien niet ontgaan is, is er de laatste tijd veel te doen geweest om het muziekonderwijs te herintroduceren op basisscholen.
Verschillende wetenschappers en televisie programma’s zien het belang van muziek op school.

Veel onderzoeken wijzen uit dat er een groot draagvlak in de samenleving is voor meer en beter muziekonderwijs.

Muziekeducatie stond redelijk hoog op de politieke agenda.
Landelijk wordt er extra geld vrijgemaakt door publieke én private partijen.
In 2014 is er door de overheid een campagne van start gegaan om muziek op school te stimuleren.

Het Nederlandse bedrijfsleven is tevens bereid om te investeren in goed muziekonderwijs.

Waarom is muziekeducatie zo belangrijk?

In onze cultuur neemt het passief ondergaan van muziek steeds meer toe, terwijl het actief muziek zowel in de muziekscholen als op de gewone scholen afneemt.

Muziek maken is een uitdagende taak voor de hersenen, hieronder een aantal voordelen op rij:

· Kinderen op muziekles kunnen jaren later nog profiteren van een scherper brein, zelfs als ze dan niet meer muziek maken. Het houdt de hersenen namelijk levenslang scherp fitter en beter in staat zich aan te passen aan het ouder worden.

· Muziek leerlingen scoren beter op verschillende cognitieve testen, dan leerlingen die nooit hadden geleerd een instrument te bespelen of noten te lezen.

· Muziek bevorder het ruimtelijk inzicht en het voorstellingsvermogen, ook bevorderd het de hersenfunctie van hogere activiteiten als wiskunde en schaken.

· In klassen waar regelmatig muziekonderwijs wordt gegeven, zijn er minder leerlingen die uit de boot vallen. Kinderen zijn over het algemeen evenwichtiger, toleranter en voorzichtiger in de omgang met anderen. Het aantal kinderen dat wordt gepest, is in de klassen met muziekles bijna twee maal zo laag als in de klassen zonder extra aandacht voor muziek.

· Samen muziek maken is een geschikt middel is om conflicten van de puberteit, gevoelens van agressiviteit en trots te verzachten en onzekerheid te ondersteunen.

Muziek maken kan sterk wisselende stemmingen opvangen.

Kortom: muziek is belangrijker dan je denkt, het doet wat met je.
Muziek maakt slim.
Leerlingen groeien hierdoor op tot niet alleen meer intelligente, maar ook socialere mensen. Uiteindelijk zal dus muziekonderwijs een positief effect hebben op de algehele samenleving en onze toekomst.

Drum Cafe bied laagdrempelige interactieve muzieksessies aan voor jong en oud. We willen laten beleven dat muziek maken voor iedereen een positieve bijdrage kan leveren, dus voor kleine en grote kinderen;-)


Natuurlijk kunnen we in onze sessies verschillende thema’s opnemen.
Enige voorbeelden zijn:

– Blij zijn met wat je hebt
– Beter leren samenwerken
– Durf uit je “comfort zone” te stappen
– Afrika “het continent”
– Wereldse instrumenten
– Respect voor elkaar
– Stop met pesten
– Respect voor de natuur
– Water in de wereld
– Energie opbouwen
– Leiderschap

etcetera