Bomen, de longen van de wereld

Bomen, de longen van de wereld

4 min

Afrika heeft vele natuurlijke en unieke schoonheden die je elders op de wereld niet zo gauw tegenkomt. Denk aan de Serengeti met de Ngorogoro krater, Masai en de migratie van gnoes; de Sossusvlei in Namibië; The Three Rondavels in Zuid-Afrika; de prachtige stranden in Mozambique; de Victoria Falls in Zimbabwe. Tree NurseryWat echter ook bijzonder mooi is, zijn de bossen en de jungle in West-Afrika. Deze bossen en jungle zijn zeer belangrijk om de natuurlijke leefomgeving te voorzien van zuurstof, door de aanmaak van fotosynthese (weet je nog? Van de biologieles op de middelbare school). Echter ontvangen de bezienswaardigheden genoemd in het eerste rijtje allemaal ruime entreegelden van toeristen, die vervolgens gebruikt worden voor het behoud van het natuurgebied. De jungle in West-Afrika heeft dat helaas niet, terwijl dat toch erg hard nodig is om verwoestijning tegen te gaan. De wortels van de bomen en struiken houden het grondwater aan de oppervlakte, waardoor er vruchtbare grond is om voedsel op te verbouwen. Zoals je weet bestaat Noord-Afrika grotendeels uit woestijn. Bomen worden gekapt omdat men huizen wil bouwen, of omdat er hout nodig is om op te koken. Dit heeft tot gevolg dat het grondwater steeds verder naar beneden zakt, waardoor de grond minder vruchtbaar wordt, waterputten steeds dieper uitgeslagen moeten worden, en de woestijn via de achterdeur al bij mensen in West-Afrika komt aankloppen.

Klimaatverandering

De wereld profiteert royaal van de natuurlijke rijkdommen uit Afrika. Denk hierbij aan allerlei grondstoffen die nodig zijn voor de productie van middelen die ons leven zo gemakkelijk of leuk maken. Het wordt tijd dat er iets terug gedaan wordt voor de natuur. Het klimaat is aan het veranderen. De aarde is aan het opwarmen. Ook al merken wij er niet direct iets van in ons dagelijks leven hier in het rijke westen, het gaat ons allemaal aan. Bomen zijn de longen van de wereld. In Afrika zijn de gevolgen van klimaatverandering het eerst merkbaar. Door langere hete seizoenen en kortere regenseizoenen is het al moeilijker om oogsten te laten lukken en daarmee de bevolking van eten te voorzien. Enerzijds heeft dit gevolgen voor de economie en anderzijds heeft dit ook gevolgen voor de gezondheidssituatie. Het staat allemaal met elkaar in verbinding, een verschuiving binnen de economie heeft invloed op de gezondheidssituatie, maar andersom net zo. Door de klimaatverandering zijn er ook meer natuurrampen, overstromingen, stormen, droogte, met alle economische en medische gevolgen van dien. Ook is de wereld druk bezig met het verlagen van de uitstoot van CO2 en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Afrika komt echter niet mee op dit gebied. Het wordt tijd dat de kwetsbare positie van Afrika op dit gebied niet langer wordt genegeerd en er iets aan gedaan wordt om hen hierbij te helpen. Het is net als met de kredietcrisis, Afrika ondervindt de meeste schade, terwijl de crisis daar niet is begonnen

Al Gore

Al Gore en klimaatverandering

Al Gore heeft onlangs een toespraak gehouden over de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen bij de Sandton Convention Centre, met ideeën waar Zuid-Afrika iets mee kan in de energievoorziening van het land en het gevecht tegen de opwarming van de aarde. Drum Cafe Zuid-Afrika was erbij met een interactieve drumsessie met 900 trommels! Hiermee wil Drum Cafe laten zien dat wij om de wereld geven en het belangrijk vinden dat we netjes met de wereld omgaan en hopelijk kunnen we anderen overtuigen en aanmoedigen dit ook te doen.

baby trees

Herbebossing

Onlangs is Drum Cafe Benelux in het grensgebied tussen Senegal en Gambia geweest en heeft een bomenplantage bezocht in het dorp genaamd Darsilami. Met eigen ogen heeft Drum Cafe Benelux kunnen zien dat er wel degelijk mensen zijn met een hart voor de natuur. Mensen die naar de toekomst kijken, mensen die willen dat toekomstige generaties ook een leefomgeving hebben waarin er genoeg water en voedsel is. In de bomenkwekerij hebben zij laten zien hoe het kweken van de bomen precies in zijn werk gaat, hoe zij groot worden gebracht voordat ze worden uitgezet in het wild. Een concreet voorbeeld dus van hoe je verwoestijning tegen kunt gaan.

Drum Cafe is van mening dat wanneer je iets kunt doen om de wereld een stukje beter te maken, je dat moet doen. Waar het om gaat is dat we door gebruik van alternatieve energiebronnen, de aardse stoffen voor de aarde laten, die zo belangrijk zijn voor het hele ecosysteem.  Door middel van drumsessies is dit ook zeker een boodschap die we wensen over te brengen naar het grote publiek.